Daily Archives: January 18, 2016

Linked List

Linked List
Linked List  är en dynamisk datastruktur som används inom programmering. Att den är dynamisk innebär att den enkelt kan öka och minska i storlek efter behov, till skillnad från till exempel en array, som har en fix storlek. I en länkad lista kan även element läggas till och tas bort i mitten. I detta fall så skapas en lista med noder som har en pekare till nästa nod. Alltså, första noden vet vilken andra noden är, […]

/ Comments Off on Linked List
Program: Programming

Linked List

Linked List
Linked List  är en dynamisk datastruktur som används inom programmering. Att den är dynamisk innebär att den enkelt kan öka och minska i storlek efter behov, till skillnad från till exempel en array, som har en fix storlek. I en länkad lista kan även element läggas till och tas bort i mitten. I detta fall så skapas en lista med noder som har en pekare till nästa nod. Alltså, första noden vet vilken andra noden är, […]

/ Comments Off on Linked List
Program: Programming

Välja Koncept

 
Första dagen av vårt nya projekt påbörjades av en föreläsning av vår lärare där han talade om det nya projektet och dess kriterier men testade även oss genom att se om vi klarade av att hålla en “elevator pitch”, om vårt koncept, utan förvarning.
 
I denna kurs så ska vi välja ett av våra klasskamraters koncept och producera ett spel av det. Vi valde ett spel som heter Mermaid River, kort förklarat, som är ett spel där du spelar Captain Skip […]

/ Comments Off on Välja Koncept
Program: Graphics

Välja Koncept

 
Första dagen av vårt nya projekt påbörjades av en föreläsning av vår lärare där han talade om det nya projektet och dess kriterier men testade även oss genom att se om vi klarade av att hålla en “elevator pitch”, om vårt koncept, utan förvarning.
 
I denna kurs så ska vi välja ett av våra klasskamraters koncept och producera ett spel av det. Vi valde ett spel som heter Mermaid River, kort förklarat, som är ett spel där du spelar Captain Skip […]

/ Comments Off on Välja Koncept
Program: Graphics