Author Archives: Folke Stövring Nielsen

About Folke Stövring Nielsen

2014  Programming

BGP Week 8

Måndag 16/5 Jobbat med guards field of view – Jag följde en tutorial på youtube, i stort sätt går det ut på att skicka ut massa raycast som sedan ritar ut en shader mellan varandra. Ifall en raycast träffas en vägg så kollar den ifall dem två raycast bredvid också träffar en vägg och ifall en av dom inte gör det, så skickas en ny raycast ut i mitten mellan dom. Ifall den nya raycasten inte heller träffar väggen så skapas en […]

/ Comments Off on BGP Week 8
Program: Programming

BGP Week 8

Måndag 16/5 Jobbat med guards field of view – Jag följde en tutorial på youtube, i stort sätt går det ut på att skicka ut massa raycast som sedan ritar ut en shader mellan varandra. Ifall en raycast träffas en vägg så kollar den ifall dem två raycast bredvid också träffar en vägg och ifall en av dom inte gör det, så skickas en ny raycast ut i mitten mellan dom. Ifall den nya raycasten inte heller träffar väggen så skapas en […]

/ Comments Off on BGP Week 8
Program: Programming

Week 7 BGP

Måndag 9/5 – Scientist. Så, idag har jag för det mesta bara arbetat med att göra AI till vår Scientist, som blir vår andra fiende till spelet. Tidigare hade vi bara vakter som går runt på nivån och jagar fångarna och skickar tillbaka dom till deras cell men nu har vi även då Scientist. Skillnaden är att Scientist själv inte utgör något direkt hot mot fångarna, utan istället ska springa till vakterna och leda dom till platsen där dom såg fången gå. Scientist hittar […]

/ Comments Off on Week 7 BGP
Program: Programming

Week 7 BGP

Måndag 9/5 – Scientist. Så, idag har jag för det mesta bara arbetat med att göra AI till vår Scientist, som blir vår andra fiende till spelet. Tidigare hade vi bara vakter som går runt på nivån och jagar fångarna och skickar tillbaka dom till deras cell men nu har vi även då Scientist. Skillnaden är att Scientist själv inte utgör något direkt hot mot fångarna, utan istället ska springa till vakterna och leda dom till platsen där dom såg fången gå. Scientist hittar […]

/ Comments Off on Week 7 BGP
Program: Programming

Week 6 BGP

Måndag 2/5 – Raycast. Fixade klart raycast åt framåt och åt sidan. Först kunde vakten bara kolla som en kon framför sig men nu kan den även kolla åt sidorna och bakåt. Jag började även jobba på att fångar och vakter kan gå genom dörrar.
Fel – Fångarna känner av att vägen går att gå, men den vill inte börja röra sig. Så; Jag använder mig åter igen av NavMesh och i detta fall finns det något som heter Path.Parthial, vilket är att […]

/ Comments Off on Week 6 BGP
Program: Programming

Week 6 BGP

Måndag 2/5 – Raycast. Fixade klart raycast åt framåt och åt sidan. Först kunde vakten bara kolla som en kon framför sig men nu kan den även kolla åt sidorna och bakåt. Jag började även jobba på att fångar och vakter kan gå genom dörrar.
Fel – Fångarna känner av att vägen går att gå, men den vill inte börja röra sig. Så; Jag använder mig åter igen av NavMesh och i detta fall finns det något som heter Path.Parthial, vilket är att […]

/ Comments Off on Week 6 BGP
Program: Programming

Week 5 BGP

Måndag 25/4 Idag har jag arbetat med raycast. Tidigare har jag använt en sfär runt mina karaktärer som använder AI men det kommer inte funka i längden. Så jag har använt mig av raycast som är en kollisioncheck som kollar i ett streck rakt fram. Strecket växer och krymper beroende på om den krockar med något. Alltså, ifall strecket går in i väggen så slutar den vid väggen och kollar därför inte vad som är på andra sidan av väggen. […]

/ Comments Off on Week 5 BGP
Program: Programming

Week 5 BGP

Måndag 25/4 Idag har jag arbetat med raycast. Tidigare har jag använt en sfär runt mina karaktärer som använder AI men det kommer inte funka i längden. Så jag har använt mig av raycast som är en kollisioncheck som kollar i ett streck rakt fram. Strecket växer och krymper beroende på om den krockar med något. Alltså, ifall strecket går in i väggen så slutar den vid väggen och kollar därför inte vad som är på andra sidan av väggen. […]

/ Comments Off on Week 5 BGP
Program: Programming

Week 4 BGP

Måndag 18/4 – Fixade klart fången. Jag fixade klart det sista med fången så att rätt vakt eskorterar rätt fånge. Tidigare fick jag problem med att när jag hade flera fångar och vakter så kunde det bli fel när en vakt skulle eskortera en fånge. Jag lyckades lösa det genom att fången sparar en variabel med vad för objekt den kolliderar med och om objektet då är en vakt och fången inte eskorteras av en annan vakt, så kommer fången följa […]

/ Comments Off on Week 4 BGP
Program: Programming

Week 4 BGP

Måndag 18/4 – Fixade klart fången. Jag fixade klart det sista med fången så att rätt vakt eskorterar rätt fånge. Tidigare fick jag problem med att när jag hade flera fångar och vakter så kunde det bli fel när en vakt skulle eskortera en fånge. Jag lyckades lösa det genom att fången sparar en variabel med vad för objekt den kolliderar med och om objektet då är en vakt och fången inte eskorteras av en annan vakt, så kommer fången följa […]

/ Comments Off on Week 4 BGP
Program: Programming

Week 3 BGP

Måndag 11/04 Påbörjad rörelse för spelaren – Började arbeta med monitors. Monitors är rörelsen till spelet F.R.A.U.S, då man som spelar som AI och kommunicerar med fångarna genom teknologi.

Bild 1: Grön fyrkant = aktiverad monitor. Röd fyrkant = avaktiverad monitor. 

 
Jag har gjort så man kan klicka på en monitor så byter den färg från röd till grön eller från grön till röd. Röd menar att den är avstängd och grön är att den är igång.
Gjorde en kollision som kollar efter fångar.
Tisdag 12/04 […]

/ Comments Off on Week 3 BGP
Program: Programming

Week 3 BGP

Måndag 11/04 Påbörjad rörelse för spelaren – Började arbeta med monitors. Monitors är rörelsen till spelet F.R.A.U.S, då man som spelar som AI och kommunicerar med fångarna genom teknologi.

Bild 1: Grön fyrkant = aktiverad monitor. Röd fyrkant = avaktiverad monitor. 

 
Jag har gjort så man kan klicka på en monitor så byter den färg från röd till grön eller från grön till röd. Röd menar att den är avstängd och grön är att den är igång.
Gjorde en kollision som kollar efter fångar.
Tisdag 12/04 […]

/ Comments Off on Week 3 BGP
Program: Programming

Week 1-2 BGP

Nu har allvaret dragit igång på riktigt och produktionen av spelet F.R.A.U.S har verkligen fått en bra start. Jag personligen är kodare och sitter enbart med att skriva script. Min huvudsakliga fokus har legat på att skapa en AI; Artificiell Intelligens. Spelet F.R.A.U.S går ut att du som spelare spelar som ett virus som infiltrerat korrupta företag som gör inhumana experiment på fångar, rädda fångarna utan att bli upptäckt. Spelet är ett stealth spel (bli inte upptäckt) där du styr […]

/ Comments Off on Week 1-2 BGP
Program: Programming

Week 1-2 BGP

Nu har allvaret dragit igång på riktigt och produktionen av spelet F.R.A.U.S har verkligen fått en bra start. Jag personligen är kodare och sitter enbart med att skriva script. Min huvudsakliga fokus har legat på att skapa en AI; Artificiell Intelligens. Spelet F.R.A.U.S går ut att du som spelare spelar som ett virus som infiltrerat korrupta företag som gör inhumana experiment på fångar, rädda fångarna utan att bli upptäckt. Spelet är ett stealth spel (bli inte upptäckt) där du styr […]

/ Comments Off on Week 1-2 BGP
Program: Programming

Linked List

Linked List
Linked List  är en dynamisk datastruktur som används inom programmering. Att den är dynamisk innebär att den enkelt kan öka och minska i storlek efter behov, till skillnad från till exempel en array, som har en fix storlek. I en länkad lista kan även element läggas till och tas bort i mitten. I detta fall så skapas en lista med noder som har en pekare till nästa nod. Alltså, första noden vet vilken andra noden är, […]

/ Comments Off on Linked List
Program: Programming

Linked List

Linked List
Linked List  är en dynamisk datastruktur som används inom programmering. Att den är dynamisk innebär att den enkelt kan öka och minska i storlek efter behov, till skillnad från till exempel en array, som har en fix storlek. I en länkad lista kan även element läggas till och tas bort i mitten. I detta fall så skapas en lista med noder som har en pekare till nästa nod. Alltså, första noden vet vilken andra noden är, […]

/ Comments Off on Linked List
Program: Programming

Spelprog v.5

Denna vecka har vi jobbat med nätverk.
Nätverk eller nät är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Ett nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer och noder som tillsammans bildar ett nät. Det är vanligt att åskådliggöra nätverk i någon form av nätdiagram. I matematisk mening är nätverk i allmänhet grafer.          #Wikipedia
Saker man behöver ha i minne när man gör nätverk är: WinSock, IPAdress, Socket som är:
WinSock: I datorer är Windows Sockets API (WSA), […]

/ Comments Off on Spelprog v.5
Program: Programming

Spelprog v.5

Denna vecka har vi jobbat med nätverk.
Nätverk eller nät är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Ett nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer och noder som tillsammans bildar ett nät. Det är vanligt att åskådliggöra nätverk i någon form av nätdiagram. I matematisk mening är nätverk i allmänhet grafer.          #Wikipedia
Saker man behöver ha i minne när man gör nätverk är: WinSock, IPAdress, Socket som är:
WinSock: I datorer är Windows Sockets API (WSA), […]

/ Comments Off on Spelprog v.5
Program: Programming

Spelprog v.3-4

Vi har jobbat en hel del med kamera och textureringar.
Först om kameran. Det man kan göra med kameran nu är att gå fram och bak och åt sidorna. När man gör det så blir blocket som man ritar ut större och mindre beroende på hur nära man är.
Saker att tänka på när man håller på med kamera:

Man vill inte rita ut saker man inte ser. Scenen ska ta referens till kamera, så man tar bort saker man INTE ser. Ekvationen […]

/ Comments Off on Spelprog v.3-4
Program: Programming

Spelprog v.3-4

Vi har jobbat en hel del med kamera och textureringar.
Först om kameran. Det man kan göra med kameran nu är att gå fram och bak och åt sidorna. När man gör det så blir blocket som man ritar ut större och mindre beroende på hur nära man är.
Saker att tänka på när man håller på med kamera:

Man vill inte rita ut saker man inte ser. Scenen ska ta referens till kamera, så man tar bort saker man INTE ser. Ekvationen […]

/ Comments Off on Spelprog v.3-4
Program: Programming

Spelprog v.2

Denna vecka har vi fått lära oss att rita ut 3D objekt! Vi har fått lära oss saker som ”Vertex, shader, buffer”.
Vertex – Vertriser, är punkter i ett objekt som har koordinater. Med vertriserna ritar  vi ut trianglar och med flera trianglar får vi ut olika 3D objekt.
Shader – När det gäller datorgrafik, är en Shader ett datorprogram som används för att göra shading: produktion av lämpliga nivåer av färg i en bild, eller, i modern tid, också att skapa specialeffekter eller […]

/ Comments Off on Spelprog v.2
Program: Programming

Spelprog v.2

Denna vecka har vi fått lära oss att rita ut 3D objekt! Vi har fått lära oss saker som ”Vertex, shader, buffer”.
Vertex – Vertriser, är punkter i ett objekt som har koordinater. Med vertriserna ritar  vi ut trianglar och med flera trianglar får vi ut olika 3D objekt.
Shader – När det gäller datorgrafik, är en Shader ett datorprogram som används för att göra shading: produktion av lämpliga nivåer av färg i en bild, eller, i modern tid, också att skapa specialeffekter eller […]

/ Comments Off on Spelprog v.2
Program: Programming

Spelprog v.1

Vi har fått uppgift att skapa en Linked List och Binärt Sökträd.
Linked List är:
En länkad lista är en dynamisk datastruktur som används inom programmering. Att den är dynamisk innebär att den enkelt kan öka och minska i storlek efter behov, till skillnad från till exempel en array, som har en fix storlek. I en länkad lista kan även element läggas till och tas bort i mitten.
En länkad lista innehåller noll eller flera noder. […]

/ Comments Off on Spelprog v.1
Program: Programming

Spelprog v.1

Vi har fått uppgift att skapa en Linked List och Binärt Sökträd.
Linked List är:
En länkad lista är en dynamisk datastruktur som används inom programmering. Att den är dynamisk innebär att den enkelt kan öka och minska i storlek efter behov, till skillnad från till exempel en array, som har en fix storlek. I en länkad lista kan även element läggas till och tas bort i mitten.
En länkad lista innehåller noll eller flera noder. […]

/ Comments Off on Spelprog v.1
Program: Programming