Daily Archives: December 10, 2015

Spelprog v.5

Denna vecka har vi jobbat med nätverk.
Nätverk eller nät är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Ett nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer och noder som tillsammans bildar ett nät. Det är vanligt att åskådliggöra nätverk i någon form av nätdiagram. I matematisk mening är nätverk i allmänhet grafer.          #Wikipedia
Saker man behöver ha i minne när man gör nätverk är: WinSock, IPAdress, Socket som är:
WinSock: I datorer är Windows Sockets API (WSA), […]

/ Comments Off on Spelprog v.5
Program: Programming

Spelprog v.5

Denna vecka har vi jobbat med nätverk.
Nätverk eller nät är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Ett nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer och noder som tillsammans bildar ett nät. Det är vanligt att åskådliggöra nätverk i någon form av nätdiagram. I matematisk mening är nätverk i allmänhet grafer.          #Wikipedia
Saker man behöver ha i minne när man gör nätverk är: WinSock, IPAdress, Socket som är:
WinSock: I datorer är Windows Sockets API (WSA), […]

/ Comments Off on Spelprog v.5
Program: Programming

Concept Art – Week 5

So during these past weeks in the Concept Art course we’ve been talking about character design, shot design inbetween the basics of art like perspective and colour theory. The good thing about that is that even if you’ve heard it before, you can always find something new to take away.
This week it’s been rendering and while the final assignment is to create and render our own character designs for a given script (which is supposed to be our own take […]

/ Comments Off on Concept Art – Week 5
Program: Graphics

Concept Art – Week 5

So during these past weeks in the Concept Art course we’ve been talking about character design, shot design inbetween the basics of art like perspective and colour theory. The good thing about that is that even if you’ve heard it before, you can always find something new to take away.
This week it’s been rendering and while the final assignment is to create and render our own character designs for a given script (which is supposed to be our own take […]

/ Comments Off on Concept Art – Week 5
Program: Graphics